Centrum Prawa Medycznego i Biotechnologii WPiA UW

Aby przejść do aktualności kliknij:

Centrum Prawa Medycznego i Biotechnologii WPiA UW powstało w odpowiedzi na rosnące zainteresowanie badawcze i dydaktyczne problematyką prawa medycznego i otoczenia regulacyjnego biotechnologii, na mocy uchwały Rady Wydziału z dnia 13 października 2008 r. (pierwotnie jako Pracownia Prawa Medycznego i Biotechnologii). Centrum Prawa Medycznego i Biotechnologii WPiA UW skupia pracowników i doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego specjalizujących się w prywatnoprawnych i publicznoprawnych zagadnieniach prawa medycznego, a w szczególności: międzynarodowych i europejskich uregulowaniach ochrony zdrowia, konstytucyjnych podstawach ochrony zdrowia, prywatnym prawie medycznym, prawie farmaceutycznym i administracyjnym, karnym i dyscyplinarnym prawie medycznym, a także zagadnieniach z zakresu etyki medycznej i biopolityki oraz nowych technologii w medycynie. Pierwszym kierownikiem jednostki i pomysłodawcą jej utworzenia był prof. dr hab. Marek Safjan.